ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

INTELLECTUAL OUTPUT 1.

Πλαίσιο ικανοτήτων για επαγγελματίες ΕΕΚ στους τομείς της ραπτικής, της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού που απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στον κίνδυνο της περιθωριοποίησης

LINK TO THE FULL REPORT

INTELLECTUAL OUTPUT 2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για επαγγελματίες στον τομέα της ΕΕΚ στους τομείς της Ραπτικής, της Ανακύκλωσης, της Μόδας και του Σχεδιασμού

LINK TO THE FULL REPORT

INTELLECTUAL OUTPUT 3.

MOOC (Massive Online Open Course) Το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με δυσκολίες εισαγωγής, μέσω της ραπτικής, της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού.

LINK TO MOOC

INTELLECTUAL OUTPUT 4.

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στα θέματα της ραπτικής, της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού με επίκεντρο τον δύσκολο προς πρόσληψη πληθυσμό.

LINK TO THE FULL HANDBOOK

επικοινωνήστε

Erasmus+ Programme KA2:

Strategic Partnership Projects

2020-1-ES01-KA202-082950

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

© All Rights Reserved 2021

ακολουθησε μας:

@fashionforinclusion