Το έργο Fashion for Inclusion στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην ΕΕΚ στον τομέα της βιώσιμης και διαπολιτισμικής μόδας.

έργο

pexels-andrea-piacquadio-3769010
Foto 2

Συνεργάτες

Ο Συντονιστής του έργου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός/ δημόσια υπηρεσία που ξεκίνησε το ταξίδι της στη δεκαετία του 1980. Το ABD παρέχει περισσότερα από 100 προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού: τοξικομανία και συναφείς ασθένειες, μετανάστευση, βία εντός της οικογένειας, πρώιμη μητρότητα, αναπηρία, ψυχική υγεία ή έλλειψη βασικών αγαθών όπως στέγαση και απασχόληση.

Το SSF είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που αποτελείται από επιστήμονες/ επαγγελματίες διαφόρων πεδίων. Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, καθώς και την προώθηση της ανοχής, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευθύνης, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και δημόσιους οργανισμούς.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

Το MondoDonna Società Cooperativa Sociale Onlus (Μπολόνια) πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι κάθε φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνικότητας, εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας αξίζουν ίση αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα. Ακόμα και σήμερα, πολλές μετανάστριες, μητέρες και παιδιά δεν παίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταναστεύουν από απελπιστικές συνθήκες διαβίωσης, από τη φτώχεια και τον πόλεμο.

Το CIEP είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία του Christian Worker Movement (MOC) και των του οργανώσεων του όπως το ANMC (+4 εκατομμύρια μέλη) και το CSC (+1 εκατομμύρια συνεργάτες). Το CIEP παρέχει εργαλεία και δραστηριότητες ΕΕΚ κυρίως για επαγγελματίες και ευάλωτες ομάδες. Το CIEP εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας πολλά κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ.

Το Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία Συμβούλων Ανθρωπίνου Δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη εστίαση στις ψηφιακές λύσεις. Το Mindshift δραστηριοποιείται τόσο, σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές, στους ακόλουθους βασικούς τομείς: αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθοδήγηση, κατάρτιση, κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων, διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη, δέσμευση, επιλογή νέων ταλέντων, εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμασία εργατικού δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εκστρατείες κοινωνικών μέσων.

Το BAU ιδρύθηκε το 1989. Το 2009, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA), συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιο Vic-Central University της Καταλονίας, καθιστώντας πρωτοπόρο κέντρο στην παροχή πανεπιστημιακών σπουδών για Πτυχίο και μάθημα ΕΕΚ στο Σχεδιασμό Μόδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

επικοινωνήστε

Erasmus+ Programme KA2:

Strategic Partnership Projects

2020-1-ES01-KA202-082950

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

© All Rights Reserved 2021

ακολουθησε μας:

@fashionforinclusion