ΕΡΓΟ

Ειδικοί στόχοι

Κύριες Δραστηριότητες

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Καλές Πρακτικές

επικοινωνήστε

Erasmus+ Programme KA2:

Strategic Partnership Projects

2020-1-ES01-KA202-082950

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

© All Rights Reserved 2021

ακολουθησε μας:

@fashionforinclusion