Συνεργάτες

Ο Συντονιστής του έργου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός/ δημόσια υπηρεσία που ξεκίνησε το ταξίδι της στη δεκαετία του 1980. Το ABD παρέχει περισσότερα από 100 προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού: τοξικομανία και συναφείς ασθένειες, μετανάστευση, βία εντός της οικογένειας, πρώιμη μητρότητα, αναπηρία, ψυχική υγεία ή έλλειψη βασικών αγαθών όπως στέγαση και απασχόληση. Τα προγράμματα απευθύνονται σε περισσότερα από 100.000 άτομα που τα παρακολουθούν κάθε χρόνο. Το ABD θα συνεισφέρει στο έργο με την τεχνική φερεγγυότητά του, καθώς και με την εκτεταμένη γνώση της στην εκπαίδευση, την αύξηση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και με την τεχνογνωσία του έργου MAMALYONA, μεταξύ άλλων.

Το SSF είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που αποτελείται από επιστήμονες/ επαγγελματίες διαφόρων πεδίων. Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, καθώς και την προώθηση της ανοχής, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευθύνης, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και δημόσιους οργανισμούς.

Το SSF προωθεί ένα ευρύ φάσμα έργων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, μελετών και ερευνών και δημόσιων δραστηριοτήτων σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα, υπερασπιζόμενο το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ελευθερία της εκπαίδευσης. Προωθούμε συνεργατικές δράσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς σε κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, στηρίζοντας μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, οικογένειες, με μεγαλύτερες δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη.

Το SSF έχει ένα εκτεταμένο υπόβαθρο και εμπειρία σε άτομα που κινδυνεύουν από αποκλεισμό, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, παιδιά και νέους, μεταξύ άλλων.

Το MondoDonna Società Cooperativa Sociale Onlus (Μπολόνια) πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι κάθε φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνικότητας, εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας αξίζουν ίση αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα. Ακόμα και σήμερα, πολλές μετανάστριες, μητέρες και παιδιά δεν παίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταναστεύουν από απελπιστικές συνθήκες διαβίωσης, από τη φτώχεια και τον πόλεμο. Το MondoDonna έχει γίνει σημείο αναφοράς στην πόλη για αυτούς τους ανθρώπους, καθώς τους προσφέρουμε καταφύγιο και υποστήριξη – συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και πρωτοβουλιών για την τοποθέτηση θέσεων εργασίας – με σκοπό τη διευκόλυνση της πλήρους κοινωνικοοικονομικής αυτονομίας.

Το Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία Συμβούλων Ανθρωπίνου Δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη εστίαση στις ψηφιακές λύσεις. Το Mindshift δραστηριοποιείται τόσο, σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές, στους ακόλουθους βασικούς τομείς: αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθοδήγηση, κατάρτιση, κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων, διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη, δέσμευση, επιλογή νέων ταλέντων, εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμασία εργατικού δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εκστρατείες κοινωνικών μέσων. Το Mindshift είναι αφοσιωμένο στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, αποτελούμενο από μια ομάδα με διάφορα υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

Το CIEP είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία του Christian Worker Movement (MOC) και των του οργανώσεων του όπως το ANMC (+4 εκατομμύρια μέλη) και το CSC (+1 εκατομμύρια συνεργάτες). Το CIEP παρέχει εργαλεία και δραστηριότητες ΕΕΚ κυρίως για επαγγελματίες και ευάλωτες ομάδες. Το CIEP εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας πολλά κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ. Το CIEP θα παρέχει στο έργο την τεχνογνωσία του σε σχέση με τις δράσεις ΕΕΚ που εφαρμόζονται σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη γνώση και την ικανότητά τους να προσεγγίζουν πολλούς πολίτες μέσω της πλατφόρμας MOC, κατά τη φάση διάδοσης και αξιοποίησης του έργου .

Το BAU ιδρύθηκε το 1989. Το 2009, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA), συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιο Vic-Central University της Καταλονίας, καθιστώντας πρωτοπόρο κέντρο στην παροχή πανεπιστημιακών σπουδών για Πτυχίο και μάθημα ΕΕΚ στο Σχεδιασμό Μόδας. Ο σκοπός του BAU είναι να εκπαιδεύσει σύγχρονους και δημιουργικούς σχεδιαστές που είναι σε θέση να κατανοήσουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές αλλαγές. Το BAU θα συνεισφέρει στο έργο με την εμπειρία της ΕΕΚ στον τομέα της σύγχρονης μόδας, καθώς και με τους επαγγελματίες, τους σχεδιαστές και τις εγκαταστάσεις του. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα του έργου θα μεταβιβαστούν στα ευρωπαϊκά επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα μόδας.

επικοινωνήστε

Erasmus+ Programme KA2:

Strategic Partnership Projects

2020-1-ES01-KA202-082950

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

© All Rights Reserved 2021

ακολουθησε μας:

@fashionforinclusion